BLOG

Adaptacions per entrar a un Natural Paddock

En aquest nou article sobre el Natural Paddock veurem els passos a seguir per poder fer una bona adaptació del nou membre al grup que viu al Natural Paddock.

QUÈ ÉS L’ADAPTACIÓ?

És el nom que se li dóna al temps previ que el cavall necessita per poder entrar dins del grup d’un Natural Paddock i fins que el mateix cavall ja és al circuit ocupant el seu rol dins del grup.

Aquest temps variarà segons el punt de partida del nou cavall que ha arribat. Què menja, com està, si està ferrat o no, el caràcter que tingui, etc.

PAS A PAS

Primer de tot, és important veure com està el cavall de salut i que compleix els requisits mínims per formar part d’un grup. Observarem si té una bona condició física per suportar l’exigència del grup al circuit. Cada centre especialitzat en Natural Paddock sap com són els membres de la seva manada i el ritme que porten, podran fer-se una idea de si el nou cavall és apte per accedir-hi.

El nostre exemple per fer més entenedora què és l’adaptació, és un cavall ferrat que ha arribat nou al centre. Us oferirem un espai individual amb aigua i menjar perquè a poc a poc es vagi acomodant al nou lloc.

SENSE PRESSES, PERÒ SENSE PAUSES

Un cop tenim el cavall al centre , al seu nou padock individual, li donarem uns dies perquè s’estabilitzi al seu nou espai i veurem si cal fer canvis en la seva dieta. És recomanable deixar-los uns dies, abans de canviar més coses, perquè s’adapti al vostre nou espai.

Passat uns dies, si la dieta era molt diferent de la nova forma que tindrà al Natural paddock, cal anar-la canviant a poc a poc, progressivament, fins que el cavall trobi el seu equilibri amb la seva nova alimentació.

Cavall adaptant-se a la seva nova dieta

PEUS DESCALÇOS, BAREFOOT

Un cop tenim el cavall adaptat al seu nou espai i amb la dieta nova ja assimilada, comencem el camí del barefoot (peus descalços).

Aquest és un procés lent, que requereix temps perquè els cascos del cavall vagin acomodant-se al seu nou caminar.

No és qüestió de descalçar-ho i ja està. Hi ha un procés de seguiment acompanyat d’un bon podòleg equí experimentat en barefoot, que farà que l’experiència sigui tan bona com sigui possible per al cavall.

Cal tenir en compte que la data ideal per passar de les ferradures al peu descalç és just la data que li tocaria tornar a ferrar. Així el casc és llarg i el podòleg té marge de maniobra per poder treballar. No és recomanable descalçar un cavall que acaba de ser ferrat, ja que no hi ha gaire marge de casc perquè l’experiència sigui positiva i segueixi endavant.

El procés és lent, però “pas a pas es va fent el camí”. Quan sigui el moment indicat per passar a una altra etapa, el podòleg ens n’informarà. D´aquesta manera anirem més segurs cap al nou pas de l´adaptació.

PADDOCK DE TRANSICIÓ

És un paddock que és just al costat del circuit on viurà el nou cavall. Es troba enganxat al Natural Paddock i és així perquè els cavalls que viuen al circuit i el nou membre comencin a conèixer-se sense cap mena de risc. Es poden olorar i compartir estones al sol sense estar junts i, el més important, el nou cavall té el seu espai on sentir-se segur i no envaït per la curiosa manada.

Hi ha centres que ja disposen directament del paddock de transició des del seu inici un cop arriba el cavall. Altres centres no ho tenen disponible per al llarg temps d’adaptació que requereix el nostre cavall d’exemple (cavall ferrat i amb dieta diferent de la del Natural Paddock) i, per això, inicialment es queda en un paddock normal on el cavall visqui còmodament.

En aquest darrer cas, si el cavall no era al paddock de transició, és el moment per presentar-li els seus nous companys amb tranquil·litat.

Un cop és aquí, mantenim la seva vida normal (dieta, treball, etc) fins que ens mostri que està acomodat i preparat per al següent pas.

CONEIXENT ELS NOUS COMPANYS

Ara, que ja tenim el cavall a punt per conèixer els seus companys de manera directa, és el moment més esperat.

Cada centre especialitzat en Natural Paddock té el protocol per fer les presentacions. L’objectiu és el mateix, fer que el nou cavall vagi trobant el seu lloc de la millor manera possible.

L’experiència ens demostra que cada cavall té el seu propi caràcter, amb un nivell més o menys alt de gregarietat, condició física, etc. És per això que ens adaptem a les situacions que es van presentant sempre amb l’objectiu de fer el més agradable possible al cavall, l’entrada a la nova llar.

Com a primer punt, tindríem la presentació d’un sol membre que el centre cregui oportú i adequat per fer-ho i que es pugui vincular bé amb el nou cavall. L’individu seleccionat del grup per al nou cavall, viurà amb ell al paddock de transició fins que es faci l’enllaç entre tots dos. Si és el cas, que no hi ha cap vincle, els centres especialitzats han de detectar-lo i buscar-ne un altre integrant perquè compleixi la funció.

Els vincles que fan els cavalls entre ells són molt forts, i és molt probable que allò que nosaltres com a humans vulguem, no sigui el resultat esperat. És a dir, els cavalls seleccionen els seus companys de vida, nosaltres només podem presentar-li cavalls però un cop dins del grup, és possible que el nou integrant seleccioni les seves pròpies amistats. I estarà bé també. El nostre paper aquí és facilitar-li l’entrada, no decidir amb qui ha d’anar tota la vida.

Creant vincles entre cavalls

El fet de crear un vincle amb algun membre del grup del Natural Paddock, fa que el nou cavall agafi confiança en algú i tingui un punt on recolzar-se quan estigui dins del grup.

Un cop tenim l’enllaç i els cavalls s’entenen bé, hi poden haver totes les opcions possibles i infinites depenent de les instal·lacions del centre i del grup que viu al Natural Paddock.

Si el Natural Paddock té grans superfícies de pasturatge, si el grup que hi viu és fàcilment separable,… fa infinites variacions de com introduir el nou cavall a la manada. És per això que no hi ha una idea concreta i fixa de com introduir el cavall al grup.

Els centres especialitzats hem de ser flexibles amb les situacions i adaptar-nos constantment al moment per fer-los l’experiència el més mínimament estresable. En som responsables.

Compartint estones de pasturatge

LA VIDA DINS DEL NATURAL PADDOCK

L’adaptació no acaba just una vegada entra al paddockc. Un cop tenim el nou membre compartint espai amb tot el grup, hi ha un temps de reestructuració del grup. Segons caràcter del nou integrant, el ramat haurà de tornar a organitzar-se socialment per tornar a tenir l’harmonia de sempre.

És per això, que l’adaptació es dóna per conclosa un cop tota la manada respira tranquil·litat i segueixen compartint la vida junts com sempre.

Equilibri a la vida d’un grup que viu en un Natural Paddock