BLOG

Sèniors i Natural Paddock

¿Realment una utopia?

En aquest article volem fer referència als cavalls “oblidats”. Aquests cavalls que ja per la seva edat avançada ja no són “útils” per a l’equitació tal com la coneixem.

Abans de res, comentar que els cavalls ens donen tot el que tenen i poden quan la seva condició física i psicològica són òptimes. Creiem que és la nostra responsabilitat donar-los el millor per a la jubilació quan ja no poden ser tan actius i oferir-nos tant.

Tots coneixem algun cas d´un cavall jove amb moltes patologies/lesions i cavalls vells que semblen poltres. Cada cavall és únic i amb unes característiques concretes, és per això que cal ajustar-se a les necessitats que tingui realment aquest cavall actualment i anar canviant els plans mentre vagi passant el temps, amb l’objectiu que el cavall sènior sigui el més feliç possible els seus darrers anys de vida.

Moltes vegades sentim que jubilem els nostres cavalls en camps d’herba o pàdocks en companyia sense més ni més. Un lloc econòmic on el cavall viu “lliure”. Molts cavalls s’ho passen malament, i la seva jubilació es torna terrorífica i res d’acord amb les seves necessitats. No podem exigir que un cavall sènior estigui totalment cuidat si la nostra idea de jubilació per a ell és aquesta, sense cap supervisió ni espais adaptats a les seves condicions. I això no és del tot correcte, ja que cal tenir en compte certs aspectes.

El cavall està preparat físicament i psicològicament per a la vida activa del grup amb què viurà? Les seves necessitats especials seran cobertes?

Com tot individu amb vida, els darrers anys en aquest món són una mica més complicats que la resta d’anys viscuts. Surten lesions, artrosi, dentadures que passen factura, cossos que no assimilen bé els nutrients dels aliments, etc. És per això que cal tenir en compte que el lloc on viurà cobreixi totes aquestes necessitats especials i estigui especialment preparat per a aquests animals d’edat avançada.

Amb el pas dels anys, els cossos dels nostres companys funcionen amb més lentitud i resistències. És per això que moltes vegades cal un seguiment periòdic de diferents professionals del sector depenent de les necessitats específiques de l’individu.

Com a norma general, el seguiment periòdic amb el dentista ha d’existir per assegurar-nos que la boca i les dents treballen correctament per poder alimentar-se de manera òptima.

Si el teu cavall té problemes de pes, una visita amb un veterinari nutricionista seria just per valorar quina dieta seria la més encertada per al seu estat de salut.

A partir d’aquí, depenent de si el teu cavall sènior té una lesió o una altra, fer el seguiment que correspongui per millorar la seva qualitat de vida (retallades més periòdiques dels cascos, medicació, etc.).

Fotografia de Carla Martínez de @carlaequineart en Instagram

Necessitats especials

Que el nostre cavall es jubili no vol dir oblidar-nos de les seves necessitats i no cobrir-les. Just al revés, assegurar-te que allà on visqui, tinguin cura del seu benestar i serenitat. Normalment cuidar cavalls sèniors és una tasca amb més extres que un cavall a la seva vida jove. Requereix més temps de dedicació i de cures concretes per mantenir-lo sa i feliç. Significa estar més a sobre per obtenir el mateix resultat que un altre cavall del centre més jove.

Alguns exemples podrien ser; triturar el farratge si el sènior ho requereix, donar suplements nutricionals per sobrepassar l’hivern, utilitzar mantes quan fa fred perquè no perdi energia a escalfar-se i utilitzi l’energia que té per a altres funcions vitals, escollir sempre la fibra adequada a la seva capacitat de masticació , buscar zones de pastura per equilibrar la seva dieta, i una llarga infinitat de coses a tenir en compte per oferir-los el benestar que es mereixen.

La preparació de la jubilació

És necessari que en algun moment de la nostra vida, ens replantegem la jubilació del nostre cavall. Pensar què volem per a ell i donar-li el temps necessari perquè la seva vida es vagi adaptant al que serà el seu futur. L’ideal seria no esperar fins que el cavall amb prou feines pugui moure’s i, aleshores, voler que visqui en grup i en un pàdock dinàmic amb moviment constant. Cada pas que fem, ha d’anar enfocat a com volem que el cavall visqui en el futur.

Aquest plantejament dóna l’ oportunitat al nostre cavall a preparar-se per a la seva jubilació. Cavalls que no han viscut mai en grup, que no han pogut gaudir de grans espais,…necessiten una adaptació lenta i progressiva perquè la seva jubilació sigui exitosa i amb un alt grau de benestar.

També cal anomenar que si el teu cavall ja viu en grup i en un Natural Paddock, és molt possible que per la seva condició física entrenada amb el temps, pugui allargar la seva estada allà. I, si en algun moment ho requereix, traspassar-ho al Paddock dinàmic de sèniors. Però això ho marcarà el temps, com es troba el cavall de salut, com es mou amb el grup, si pot seguir el ritme amb tranquil·litat, etc.

Espais adaptats als sèniors

Hi ha centres especialitzats en el benestar dels cavalls jubilats. Amb espais adaptats per viure en un grup amb les mateixes necessitats especials, un lloc enriquit perquè el cavall es mogui a la recerca dels recursos necessaris per a una vida saludable.

Normalment són paddocks dinàmics o naturals adaptats de manera que físicament permetin aquest moviment continu tan beneficiós per a ells sense sobrecansar-los per anar a buscar els recursos com l’aigua, el menjar, la sal, etc.

Aquests pàdocks estan pensats perquè el cavall sènior pugui fer vida de cavall al seu ritme, sense sentir-se desplaçat pel grup. Estan dissenyats estratègicament per crear el moviment que manté el bon estat de salut i els motivi a seguir els seus instints i, en definitiva, que faci la vida de cavall que ha de fer.

Acompanyant el teu cavall a la seva jubilació

En resum, és possible que els sèniors es puguin jubilar en un Natural Paddock o pàdock dinàmic adaptat. La preparació de la jubilació del nostre cavall ha de ser estudiada amb temps i anar adaptant al cavall a poc a poc per oferir una jubilació confortable i feliç. Si tenim en compte els aspectes que hem descrit en aquest article, de ben segur trobarem aquell lloc on el nostre company trobi un espai on viure els seus darrers anys de vida amb llibertat, respecte i harmonia.