BLOG

Elements del Natural Paddock (part 1)

OFERIR TOT EL QUE ESTÀ AL NOSTRE ABAST PEL BENESTAR EQUÍ

Com tots ja sabem, els cavalls tenen unes necessitats específiques de l’espècie que moltes vegades no pot ser saciada al complet pel lloc on es troba (llibertat de moviment, contacte directe amb companys, pastura, aigua fresca, una alimentació adequada,etc).

És per això, que tenim adaptat al màxim l’espai que tenim disponible per ells, i poder cobrir aquelles necessitats bàsiques , trobar un equilibri entre equitació i bienestar equí.

El Natural Paddock sí és compatible amb l’equitació

La idea de que el cavall visqui en un Natural Paddock no està renyida amb l’equitació (o no hauria d’estar-ho), ja que fins i tot molts aspectes negatius (dit “mal comportament” o “normal comportament”) de cavalls que viuen en petits paddocks o boxes, desapareixen per art de màgia. Aquelles 23 hores que no estan amb nosaltres ( contant que treballin 1h al dia) poden fer vida de cavalls (moure’s lliurement, relacionar-se, relaxar-se, córrer, menjar,etc.)

També cal saber distingir les necessitats humanes amb les equines. El que per uns és cuidar els animals d’una manera concreta per a altres és horrible, per què no encaixa amb la idea o necessitats que tenen els cavalls. Així que informa’t bé ,busca, estudia ,compara,…què necessita el teu cavall per ser feliç com a cavall? No com a persona, sinó com a cavall…perquè està clar que un cavall no és un humà. 

Aquí parlarem i explicarem alguns dels elements que podem trobar dins d’un Natural Paddock.

Elements que trobem en el nostre Natural Paddock

  1. Els tracks

Són els camins pels quals els cavalls es mouen dins del circuit. Poden ser més o menys amples depenent del terreny o de la capacitat màxima d’individus que pugui soportar aquell paddock. 

La seva funció no és més que la de traslladar els cavalls d’una zona a l’altre amb seguretat. I per què siguin efectius han de tenir un objectiu primordial ( zona de menjar, punt d’aigua,etc) Normalment són estrets per ajudar al moviment i que no siguin zones on ells cavalls dormin, descansin , etc .

Dins d’aquests mateixos tracks, si ens fixem bé, veurem que ells mateixos marquen els seus camins i caminen un darrera l’altre.

Cavalls desplaçant-se d’una bombolla a l’altre pels tracks

Això es produeix per la seva manera de funcionar. D’aquesta manera s’asseguren que on posen els peus és segur (perquè el seu company de davant també ha passat i el terreny es conegut).

Aquesta manera de pensar i fer, entre d’ altres, ha fet que l’espècie hagi sobreviscut. És per això que segueixen portan a terme aquestes conductes a l’actutalitat tal i com el seu instint els hi marca.

  1. Bombolles

Són zones amples on els cavalls poden menjar tranquil·lament, descansar, socialitzar, etc.

Han de sentir-se còmodes i segurs. És per això que les bombolles tenen que ser suficientment grans per la quantitat d’individus que visquin en el paddock (també per evitar-nos accidents) i la seva funció pot ser variada.

Aquí és on els cavalls troben les seves necessitats vitals, el que provoca que el moviment que busquem en aquests paddocks (ja que es mouen de bombolla a bombolla a través dels tracks).

Dins la bombolla poden trobar la zona del menjar , la de l’aigua, etc i aquests espais han d’estar suficientment separats entre si per què els cavalls tinguin que caminar pels tracks d’una zona a l’altre i poder cobrir les seves necessitats durant tot el dia .

Cavalls en una de les zones amples de la bombolla del Natural Paddock
  1. Punt d’aigua

És una bombolla on s’hi troba l’aigua fresca que tot animal necessita per no deshidratar-se . Quan parlem de cavalls ferals , és la necessitat de trobar l’aigua que marca els tracks i els territoris pels quals es mouen els cavalls, normalment, aquests tracks sempre estàn als voltants de l’aigua. És el punt clau a tenir en compte al dissenyar un Natural Paddock.

També té que ser una zona ample i segura, ja que el fet de beure aigua (en estat natural) fa que els cavalls es sentin vulnerables (en els punts on van a beure, solen visitar-los també els seus depredadors).

Depenent del número d’individus dins del Natural Paddock posarem a la seva disposició un o varis punts d’accés a l’aigua, per assegurar-nos que tots els integrants beuen i sacien la seva set ( ja que no tornaràn fins hores més tard a aquella zona).

  1. Punt de menjar

Zona on els cavalls troben el menjar. Poden haver-hi tantes zones com la superficie del terreny pugui sostenir.

Dins d’aquestes bombolles és aconsellable tenir diferents punts de menjar per què el grup no defensi els recursos. Al no ser pastura directe en aquest cas, la competició pel menjar podria existir (això si que és una conseqüència de la domesticació dels cavalls, ja que en el seu habitat natural mai es barallen pel menjar). Posant diferents punts d’accès , ens asegurem que tots els cavalls mengen tranquil·lament la quantitat necessària pel seu benestar.

Per oferir el menjar en aquestes bombolles, tenim diferents opcions. La fòrmula que és proporciona un comportament natural és fer diferents piles pel terra, suficientment espaiats per a que mengin tranquil·lament mentres caminen. Aquesta és la fòrmula en la que els cavalls caminen més mentres busquen el seu menjar.

Cavalls menjant en armonia al nostre Natural Paddock

Una altre opció seria col·locar varis punt de menjar amb reixes slow feeding. Amb aquestes reixes, els animals mengen lentament durant llargs períodes de temps. Estan disenyades per a que els cavalls digereixin petites quantitas de menjar de forma regular durant tot el dia.

També és un bon sistema per als dies que la meteorologia no ens permet possar el menjar pel terra directament (pluja, aire,etc) però aquesta manera d’ alimentació fa que els cavalls no es moguin tant per buscar el menjar com amb les piles pel terra.

Tot i així, sempre trobem l’ equilibri perfecte per a que els cavalls puguin alimentar-se de la millor manera per a ells.

En el següent article seguirem parlant sobre més elements que podem trobem dins d’ aquest circuit, quina funció tenen i per què fan que el Natural Paddock sigui tan enriquidor per als nostres cavalls.