BLOG

Elements del Natural Paddock

OFERIR TOT EL QUE ESTÀ AL NOSTRE ABAST PEL BENESTAR EQUÍ

Com tots ja sabem, els cavalls tenen unes necessitats específiques de l’espècie que moltes vegades no pot ser saciada al complet pel llloc on es troba (llibertat de moviment, contacte directe amb companys, pastura, aigua fresca, una alimentació adequada,etc).

És por això, que tenim que adaptar al màxim l’espai que tenim disponible per ells, i poder cobrir aquelles necessitats bàsiques , trobar un equilibri entre equitació i bienestar equí.

El Natural Paddock sí és compatible amb l’equitació

La idea de que el cavall visqui en un Natural Paddock no està renyida amb l’equitació (o no hauria d’estar-ho), ja que fins i tot molts aspectes negatius (dit “mal comportament” o “normal comportament”) de cavalls que viuen en petits paddocks o boxes, desapareixen per art de màgia. Aquelles 23 hores que no estan amb nosaltres ( contant que treballin 1h al dia) poden fer vida de cavalls (moure’s lliurement, relacionar-se, relaxar-se, córrer, menjar,etc.)

Tambié cal saber distingir les necessitats humanes amb les equines. El que per uns és cuidar els animals d’una manera concreta per a altres és horrible, per què no encaixa amb l a idea o necessitats que tenen els cavalls. Així que infórma’t bé ,busca, estudia ,compara,…què necessita el teu cavall per ser feliç com a cavall? No com a persona, sinó com a cavall…perquè està clar que un cavall no és un humà. 

Tenim la sort de que aquests tipus d’estabulació van a l’alça i,  en l’actualitat, hi ha varis llocs on poder trobar espais adaptats a les necessitats reals dels cavalls. Aqui parlarem i explicarem alguns dels elements que podem trobar dins u d’un Natural Paddocks.

Elements que trobem en un Natural Paddock

  1. Els tracks

Són els camins pels quales els cavalls es mouen dins del circuit. Poden ser més o menys amples depenent del terreny o de la capacitat màxima d’individus que pugui soportar aquell paddock. 

La seva funció no és més que la de traslladar els cavalls d’una zona a l’altre amb seguretat. Y per què siguin efectius han de tenir un final primordial ( zona de menjar, punto d’aigua,etc) Normalment són estrets per ajudar al moviment i que no siguin zones on ells cavalls dormin, descansin , etc .

Dins d’aquests mateixos tracks, si ens fixem bé, veurem que ells mateixos marquen els seus camins i caminen un darrera l’altre.

Cavalls desplaçant-se d’una bombolla a l’altre pels tracks

Això es produeix per la seva manera de funcionar. D’aquesta manera s’asseguren que on posen els peus és segur (perquè el seu company de davant tambá ha passat i el terreny es conegut).

Aquesta manera de pensar i fer, entre altres, ha fet que l’espècie hagi sobreviscut , i segueixen portan a terme aquestes conductes a l’actutalitat tal i com el seu instint els hi marca.

  1. Bombolles

Són zones amplies on els cavalls poden menjar tranquilament, descansar, socialitzar, etc.

Han de sentir-se còmodes y segurs. És per això que les bomobolles tenen que ser suficientment grans per la quantitat d’individus que visquin en el paddock (també per evitar-nos accidents) i la seva funció pot ser variada.

Aquí és on els cavalls troben les seves necessitats vitals, el que provoca que es creii el moviment que busquem en aquests paddocks (ja que es mouen de bombolla en bombolla a través dels tracks).

Dins la bombolla poden trobar la zona del menjar , la de l’aigua, etc i aquests espais han d’estar suficientment separats entre si per què els cavalls tinguin que caminar pels tracks d’una zona a l’altre i poder cobrir les seves necessitats durant tot el dia .

Caballos en una de las zonas amplias (burbuja) del Natural Paddock
  1. Punt d’aigua

És una bombolla on s’hi troba l’aigua fresca que tot animal necessita per no deshidratar-se . Quan parlem de cavalls ferals , és la necessitat de trobar l’aigua que marca els tracks i els territoris pels quals es mouen els cavalls, normalment, aquests tracks sempre estàn als voltants de l’aigua. És el punt clau a tenir en compte al dissenyar un Natural Paddock.

També té que ser una zona amplia i segura, ja que el fet de beure aigua (en estat natural) fa que els cavalls es sentin vulnerables (en els punts on van a beure, solen visitar-los també els seus depredadors).

Depenent del número d’individus dins del Natural Paddock posarem a la seva disposició un o varis punts d’accés a l’aigua, per assegurar-nos que tots els integrants beuen i sacien la seva set ( ja que no tornaran fins hores més tard cal aquella zona).

  1. Punt de menjar

Zona on els cavalls troben el menjar. Poden haver-hi tantes zones com la superficie del terreny pugui sostenir.

Dins d’aquestes bombolles és aconsellable tenir diferents punts de menjar per què el grup no defensi els recursos. Al no ser pastura directe en aquest cas, la competició pel menjar podria existir (això si que és una conseqüència de la domesticació dels cavalls, ja que en el seu habitat natural mai es barallen pel menjar). Posant diferents punts d’accès , ens asegurem que tots els cavalls mengen tranquilament la quantitat necessària pel seu benestar.

Per oferir el menjar en aquestes bombolles, tenim diferents opcions. Una seria hacer diferents piles pel terra, suficientment espaiades per què mengin tranquilament mentre van caminant. Una altre opció,  seria col.locar varis punts de menjar amb les xarxes de slow feeding.

Cavalls menjant amb el sistema d’alimentació lenta, slow feeding.

Amb aquestes xarxes , els animals mengen lentament durant llargs períodes de temps. Aquest sistema d’ alimentació simula el pastoreig, la forma natural de menjar els cavalls, aportant grans beneficis al seu sistema digestiu. Les xarxes estan dissenyades per què els cavalls digereixin petites quantitats de menjar de forma regular durant tot el dia , evitant que es produeixin úlceres,còlics i altres problemes digestius. El fet d’estar més temps menjant , tenen menys temps per aburrir-se, tener ansietat o fins i tot estrès, i això també ajuda a un major benestar mentarl i emocional.

En el siguent article seguirem parlant sobre més elements que podem trobar en aquests circuits , quina funció tenen i per què fan que el Natural Paddock sigui tant enriquidor pels nostres cavalls