BLOG

El Natural Paddock

TORNEM A L’ESSÈNCIA

Som moltes persones que a poc a poc anem veient quant és d’ important per a un cavall tornar a les seves arrels i conectar amb el seu instint. Com el simple fet de viure de la manera que ha estat creat, fa que l’animal trobi una harmonia més equilibrada a la seva vida.

Fa molts anys, la humanitat va crear una forma d’estabulació fàcil i còmoda per a nosaltres, sense tenir molt en compte com n’és de difícil això per a ells.

Però com tot, l’evolució arriba i ens brinda l’oportunitat de fer viure la seva realitat de la manera més semblant a l’original. Aconseguint fins i tot animals més equilibrats mentalment, físicament i psicològicament. Curiosament, una combinació més eficaç per a l’equitació.

Com a centre eqüestre que sempre treballa per al benestar dels cavalls, creiem fermament que hem de buscar el millor i aprofitar-ne el màxim l’espai disponible. Tenint en compte això i cobrint les vostres necessitats més bàsiques, els nostres companys ens ho agraïràn i els trobarem més equilibrats a l’hora de compartir el seu temps amb nosaltres.

I aquí és on entra el Natural Paddock, un sistema d’estabulació de cavalls domèstics que té com a objectiu simular al màxim la vida que tindrien si estiguessin en llibertat. D’aquesta manera, els cavalls poden desenvolupar les conductes instintives, vivint en grup, generant moviment i recuperant aquestes necessitats que per anys hem obviat.

És responsabilitat humana cercar la seva estabilitat i oferir-los l’espai perquè puguin ser cavalls i retrobin la seva essència.

La vida en comunitat

Com tots sabem, el cavall no és un animal solitari per naturalesa, tot just al contrari. Necessita altres individus com ell per sentir-se protegit i en el seu estat més natural, per poder sobreviure.

Encara que sabem que l’elecció del grup no és una opció lliure per al cavall domèstic a la nostra realitat, ells s’adapten buscant el seu lloc en l’estructura social que hi ha en aquest grup i escullen els companys creant un vincle estable. Són grans mestres que busquen el seu equilibri.

És per això que viure en grup és una necessitat bàsica per al cavall i això aporta una tranquil·litat a la seva vida diària. Poder formar part de la jerarquia, assumir un rol dins d’aquesta, els aporta un gran benestar físic i mental. I això, avui dia, ens beneficia en l’equitació.

L’ideal versus la realitat

Al món eqüestre no moltes vegades és fàcil poder oferir als cavalls la seva realitat més natural. És per això que els centres hípics hem de treure el màxim rendiment a les instal·lacions de què disposem perquè l’equitació i el benestar del cavall trobin l’equilibri.

Com a centre eqüestre ens hem d’adaptar a les necessitats bàsiques d’aquests animals perquè el servei que volem oferir sigui de qualitat, una vida digna com a cavalls.

I així fer que els cavalls tornin a les seves arrels, se sentin més confortables i ens puguin oferir fins i tot una millor equitació.